Abdominálna ultrasonografia (USG, ultrazvuk - sono brucha)

Je ultrazvukové vyšetrenie orgánov brušnej dutiny za použitia ultrazvukovej sondy, ktorou vyšetrujúci lekár plynule pohybuje po lubrikovanej stene brucha a na monitore zobrazuje a hodnotí ich veľkosť, štruktúru, prípadné ložiskové zmeny, cievne zásobenie a podobne. Vyšetrenie sa spravidla realizuje v ľahu na chrbte, za špecifických podmienok lekár pacienta pre kvalitnejšie zobrazenie konkrétnych štruktúr brušnej dutiny polohuje (zmena polohy na pravý či ľavý bok), či realizuje špecifické manévre (zadržanie dychu v nádychu..). Sono brucha realizované gastroenterológom je zväčša cielene zamerané na orgány gastrointestinálneho traktu (pečeň, žlčník, žlčové cesty, pankreas…). K vyšetreniu je vhodné prísť nalačno. 

Napriek veľkému prínosu tohto vyšetrenia je možné, že za účelom podrobnejšieho zhodnotenia prípadných nálezov bude potrebné senzitívnejšie vyšetrenie, napríklad Magnetická rezonancia (MR, NMR), Počítačová tomografia (CT), či iné. Jedná sa však o veľmi špecifické vyšetrenia, niekedy vyžadujúce špecifickú prípravu, preto sú lekárom odporúčané až v ďalších fázach diagnostického procesu.